Reklamační řád

Naším cílem je nabídnout Vám výrobky pouze kvalitních tradičních a prověřených výrobců. Mikrofony odebíráme pouze od výhradních autorizovaných dovozců, což zcela eliminuje možnost nechtěného prodeje padělku. Pokud se však vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím podle následujících pokynů:

Poškození vzniklé přepravou zásilky
-Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce na emailu mikrofony@elektroakustika.cz  (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší reklamaci u dopravce.

Reklamace v záruční době
-Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.
-Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
-Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
-Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
-Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.


Postup při reklamaci
-Kupující vytiskne a vyplní formulář Reklamace.
-Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady reklamované zboží spolu s kopií faktury či paragonu a výše uvedeným Reklamačním formulářem na adresu:

Petr Černý
Rolnická 5
Brno 625 00

Tel.: 777 671 222
E-mail: mikrofony@elektroakustika.cz

-Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.
-K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a řádně vyplněný Reklamační formulář!
-O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.

 

Tento e-shop je umístěn na serveru ELEKTROAKUSTIKA.CZ. Používá se opensource systém OpenCart
MIKROFONY © 2019